Author: admin

Odia Dhaga Dhamali

କାହାକୁ ଟାଣିଲେ ସେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ?ସିଗାରେଟ ବା ବିଡିKahaku tanile se chhota hei thae? Cigarette or Bidi କଣ ଦାନ କଲେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି…